Podręczniki akademickie

Fizyka dla inżynierów Część II Fizyka współczesna

Massalski Jerzy

Fizyka dla inżynierów Część II Fizyka współczesna
Książka została napisana z myślą o inżynierach różnych specjalności, a także studentach wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w niej podstawowe wiadomości z: - fizyki atomowej, - fizyki ciała stałego, - fizyki jądrowej Książka jest napisana...

Jak żyć?. Poradnikowe funkcje periodycznych mediów adresowanych do kobiet w Polsce w XXI wieku

Dąbrowska-Cendrowska Olga

Jak żyć?. Poradnikowe funkcje periodycznych mediów adresowanych do kobiet w Polsce w XXI wieku
Problematyka podjęta przez Autorkę […] wydaje się niezwykle ważna we współczesnej kulturze konwergencji, w której przecinają się media, kanały dystrybucji i produkcji treści, a więc także i ich konsumenci, producenci i prosumenci. Relatywnie łatwy dostęp...

Chmury i pogoda w.3

Dorota Matuszko

Chmury i pogoda w.3
Monografia jest uzupełnieniem wcześniejszych publikacji: Chmury - klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda (2003) oraz Chmury i pogoda (2006, 2009). Niniejszą książkę poprawiono i zaktualizowano, uwzględniając nową międzynarodową klasyfikację chmur, wprowadzoną przez...

Sonikacja flokulantów oraz zastosowanie polimerów czułych na bodźce jako zaawansowane metody wpływania na stabilność układów dyspersyjnych.

Lemanowicz M.

Sonikacja flokulantów oraz zastosowanie polimerów czułych na bodźce jako zaawansowane metody wpływania na stabilność układów dyspersyjnych.
W monografii przedstawiono wyniki badań dotyczących dwóch zaawansowanych metod wpływania na stabilność zawiesin. Pierwsza polegała na zastosowaniu fali ultradźwiękowej w dualnej flokulacji tj. w procesie z wykorzystaniem pary polimerów: nadźwiękowionego oraz...

Wokół dramatu poetyckiego XX wieku

Wokół dramatu poetyckiego XX wieku
O dramacie poetyckim, jego istocie i wyróżnikach, dyskutowano i pisano wiele. Przede wszystkim stawiano pytania, czy powinien być rozpatrywany w kontekście wyznaczników gatunkowych, czy może raczej historycznoliterackich, będąc każdorazowo zjawiskiem powstającym...

Metodyczne i organizacyjne podstawy prac promocyjnych.

Jonek-Kowalska I., Michalak A., Turek M.

Metodyczne i organizacyjne podstawy prac promocyjnych.
Podręcznik w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia związane z powstawaniem prac promocyjnych w ramach studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. Inspiracją do stworzenia niniejszej pracy była z jednej strony potrzeba dostarczenia studentom całościowej...

Diarystki: tekst i egzystencja

Czerska Tatiana

Diarystki: tekst i egzystencja
Przedmiotem zamieszczonych w książce Tatiany Czerskiej szkiców jest obszar twórczości diarystycznej kobiet, tworzących w XX wieku. Dwudziestowieczna i najnowsza historia polskiej diarystyki zdaniem autorki domaga się koniecznego wypełnienia nazwiskami mniej spektakularnymi

Model diagnostyczno-predykcyjny mechatronicznych systemów napędowych oparty na grafach skierowanych oraz minimalnej liczbie symptomów uszkodzeń.

Hetmańczyk M.

Model diagnostyczno-predykcyjny mechatronicznych systemów napędowych oparty na grafach skierowanych oraz minimalnej liczbie symptomów uszkodzeń.
W monografii przedstawiono ujęcie problemu podejścia do diagnozy oraz prognozy stanów eksploatacyjnych mechatronicznych systemów napędowych (wyposażonych w indukcyjne silniki klatkowe zwarte), opierające się na metodzie przeszukiwania autorskich grafów skierowanych...

Filologia w kontakcie Polonistyka, germanistyka, postkolonializm

Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata

Filologia w kontakcie Polonistyka, germanistyka, postkolonializm
Polska i Niemcy jako sąsiedzi to temat gruntownie przebadany, ale wciąż frapujący. Mimo kilku dekad tzw. normalizacji i dobrosąsiedztwa kwestie te nie są ani przezroczyste, ani nudne – w Polsce figura Niemca raz po raz pojawia się na myślowym horyzoncie i pełni...

Lustrzane odbicie rzeczywistości. Proza literacka a historia polityczna Turcji XX wieku

Chmielowska Danuta

Lustrzane odbicie rzeczywistości. Proza literacka a historia polityczna Turcji XX wieku
Oto książka wyjątkowa, sytuująca się na pograniczu rozważań historycznoliterackich, historycznych i politologicznych, ale też mająca nader ambitne zadanie – przedstawienie dwudziestowiecznej literatury tureckiej we wszystkich jej niełatwych uwikłaniach w konteksty...


Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...[339] Następna strona >
Nasza księgarnia internetowa to wyjątkowe miejsce, w którym znajdziesz podręczniki szkolne dla dziecka w każdym wieku. Podręczniki dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także szkół średnich. W ofercie posiadamy podręczniki do przedmiotów ogólnych, a także dla specjalistycznych klas techników, liceów profilowanych oraz szkół muzycznych i zawodowych. Oferujemy podręczniki Warszawa renomowanych wydawnictw, rekomendowane przez nauczycieli i wychowawców szkolnych, wydane na dobrej jakości papierze. Znajdziesz u nas także podręczniki do nauki języków obcych, a także książki dla studentów uczelni o profilach technicznych oraz humanistycznych. Poza podstawowymi zestawami podręczników proponujemy także duży wybór słowników, leksykonów, uzupełniających zeszytów ćwiczeń i wiele innych, dzięki którym nauka stanie się prawdziwą przyjemnością.